Kuidas MyFinance
raamatupidamis­teenus käib?

1.

Kuulame ära sinu vajadused

Kaardistame praeguse raamatupidamise olukorra ning loome plaani, kuidas raamatupidamine vastavalt vajadustele üles-seada.

2.

Loome äritegevuse eesmärke toetava raamatu­pidamis­süsteemi

Loome täpselt sellise raamatupidamissüsteemi, nagu sul on vaja. Süsteemi, mis võimaldab mõõta eesmärkide täitmist ja äri arengut.

3.

Kontrollime raamatupidamise toimimist ja vajadusel muudame juba toimivat raamatu­pidamis­süsteemi

Kuna ettevõtte arenedes toimuvad juhtimise tasandil ettevõttes muudatused, peab ka raamatupidamine nendega kaasa minema ja jälgima, et alati oleks kasutuses toimiv süsteem ettevõtte arengu toetamiseks.

Miks väike­ettevõtjad valivad MyFinance’i

Praktilised oskused

Meie käest saab infot, kogemusi ja teadmisi, mis seonduvad raamatupidamisega kuid ka ettevõtlusega laiemalt.

Tunneme huvi

Tunneme siirast huvi sinu ettevõtte ning äritegevuse vastu. Oleme sõbralikud ja elame sulle kaasa.

Teenus sinu jaoks

Seame üles raamatupidamise täpselt nii nagu sinu ettevõttel vaja ja hoiame selle käigus selliselt nagu sul vaja.